LIFESTYLE

จะเกริ่นนำ หรือคอนเซปต์ใด ๆ ก็ได้ทั้งนั้น !

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า
ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง
ในออกแบบต่างๆ ถ้าข้อความสามารถอ่านได้ ผู้ดูจะสนใจข้อความจนไม่สนใจ การจัดหน้าและรูปแบบ ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรใช้ข้อความโลเร็ม อิปซัมเพื่อให้ผู้ดูสนใจที่การออกแบบไม่ใช่ข้อความ

KΔNT’s Pick !

มีผลงานที่ภูมิใจนำเสนอไหมล่ะ เลือกโชว์มันเลยสิ!

HOTEL

The Siam : A Luxury Bangkok Hotel on the Chao Phraya River

สัมผัสโรงแรม The Siam เมื่อก้าวเท้าเดินเข้ามา ถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้และไม่เชื่อว่า ที่นี่คือ “โรงแรม” เพราะการตกแต่งภายในและการจัดวางทุกอย่าง ราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งสยามขนาดย่อมแห่งหนึ่ง

KΔNT

27/07/2021

More related to Lifestyle.