ดัน “บุโรพุทโธ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาเหมือนโรม-เยรูซาเล็ม

เว็บไซต์ Buddhistdoor Global รายงานว่า อินโดนีเซียกำลังมองหาลู่ทางขยายการท่องเที่ยวเชิงศาสนาไปยังบุโรพุทโธ ซึ่งเป็นวัดในพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เมืองมาเกอลัง ทางตอนกลางของเกาะชวา

มูลนิธิมรดกไทดาร์ (Tidar Heritage Foundation – THF) ได้จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมขึ้นเป็นพิเศษ โดยหวังจะยกระดับสถานที่อันเป็นมรดกโลกแห่งนี้ ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเช่นเดียวกับนครเยรูซาเล็มและกรุงโรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสันติสุขและความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆทั่วโลก

งานดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองมาเกอลัง มีตัวแทนจากสถานทูตต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน โครเอเชีย เยอรมนี ฮังการี เลบานอน มองโกเลีย โอมาน และฟิลิปปินส์ เข้าร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมหลายชุด ที่เกี่ยวกับตำนานของโบรโตเนอร์มอย นักบวชจากเขาไทดาร์ ผู้เผยแพร่คำสอนด้านจิตวิญญาณ สันติสุข และความสามัคคี ซึ่งอยู่เหนือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

“เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้งานนี้ ช่วยยกระดับเมืองมาเกอลัง ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของอินโดนีเซีย เพื่อเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากกรุงโรมหรือนครเยรูซาเล็ม ดังเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า อินโดนีเซียเป็นสังคมที่ส่งเสริมสันติสุขและความสามัคคีให้เกิดขึ้นบนโลกนี้” เจ้าหน้าที่มูลนิธิกล่าว

บุโรพุทโธเป็น 1 ใน 10 จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลวางแผนโปรโมทเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ อันเป็นภาคสำคัญของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย


อนึ่ง บุโรพุทโธ ได้ชื่อว่าเป็นวัดในพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเนื้อที่ 15,000 ตร.ม. สร้างในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 8-9 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ ซึ่งปกครองชวานาน 500 ปี จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 10

ตัววัดสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบชวา เป็นรูปทรงพีรามิด มีลานเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกัน 8 ชั้น โดย 5 ชั้นล่างเป็นลานสี่หลี่ยม และ 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม บนลานวงกลมชั้นบนสุด เป็นที่ประดิษฐานมหาสถูปแบบมหายาน สูง 10 เมตร และรายล้อมด้วยสถูปขนาดเล็ก 72 องค์ ซึ่งภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ องค์สถูปตกแต่งด้วยภาพสลักนูน 2,672 ชิ้น และพระพุทธรูป 504 องค์

บริเวณวัดประกอบด้วยวัดขนาดเล็ก 2 แห่ง ตั้งอยู่ในแนวเดียวกันทางทิศตะวันออกของบุโรพุทโธ ได้แก่ วัดปาวัน (Pawan Temple) และวัดเมนดุท (Mendut Temple) ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และพระโพธิสัตว์ 2 องค์ โดยวัดทั้ง 3 แห่งนี้ถือเป็นตัวแทน 3 ขั้นของการเข้าถึงนิพพาน

ต้นกำเนิดแท้จริงของบุโรพุทโธยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าผู้ปกครองดินแดนดังกล่าวในอดีตเป็นผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่า บุโรพุทโธเป็นตัวแทนจักรวาลวิทยาในศาสนาพุทธ มีรูปทรงคล้ายมันดาลา

ทั้งนี้ ศาสนาพุทธเป็น 1 ใน 5 ศาสนาที่เป็นทางการของอินโดนีเซีย ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2010 เผยว่า มีชาวอินโดนีเซียนับถือศาสนาพุทธราว 0.7% ศาสนาอิสลาม 87.2% ศาสนาคริสต์ 9.9% ศาสนาฮินดู 1.7% ลัทธิขงจื๊อและอื่นๆ 0.2% ของประชากรทั้งหมด