วัดโบราณญี่ปุ่นใช้ภาพการเผยแผ่ศาสนาพุทธ เป็นจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่บรรยายเรื่องราวการเผยแผ่ของศาสนาพุทธเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น ได้ถูกนำมาตกแต่งวิหารจิกิโดะ ซึ่งบูรณะแล้วเสร็จ ภายในวัดยาคุชิจิ เมืองนารา อันเป็นหนึ่งในวัดโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น

โดยภาพ “พระอมิตาภพุทธะ 3 องค์ในนิกายสุขาวดี” ขนาด 36 ตารางเมตร เป็นภาพหลักที่ใช้ตกแต่งภายในวิหาร ขณะที่ภาพ “การเผยแผ่ของศาสนาพุทธและวัดยาคุชิจิ” ขนาดความยาว 50 เมตร ถูกนำมาตกแต่งผนังโดยรอบ

 “ภาพได้บรรยายถึงการเผยแผ่ของศาสนาพุทธจากจีนเข้าสู่ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งภาพเหล่านี้ใช้ตกแต่งภายในวิหารได้อย่างเหมาะสม เพราะเป็นสถานที่ที่ใช้สอนธรรมะแก่คนทั่วไป” พระไตอิน มูรากามิ เจ้าอาวาสวัดยาคุชิจิ วัย 70 ปี กล่าว

วิหารจิกิโดะเป็นหนึ่งในวิหารหลักของวัดโบราณต่างๆ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและฉันอาหารของภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่วัดยาคุชิจิเผยว่า วิหารจิกิโดะดั้งเดิมของทางวัดถูกไฟไหม้ใน ค.ศ. 973 และได้รับการบูรณะใน ค.ศ. 1005 แต่ต่อมาได้ถูกทำลายลงอีกครั้ง

การบูรณะวิหารจิกิโดะในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของ “โตชิโอะ ตาบูชิ” จิตรกรภาพวาดญี่ปุ่นวัย 75 ปี ซึ่งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณของมหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียว ใช้เวลาบูรณะ 4 ปี ทั้งนี้ ตัววิหารมีขนาดสูง 14 เมตร กว้าง 16 เมตร ยาว 41 เมตร ภายในออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิก “โตโยโอะ อิโตะ”

ทั้งนี้ วิหารจิกิโดะจะเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2017